Blog2Blog Maak je eigen Blog2Blog | Gratis je eigen blog c.q weblog op internet
Jason Proctor

Jason Proctor


Logos Krishna

Home | Profile | Archives


logos rules

Posted at 01:25, 10/12/2008

> In de religies waar we aan refereren, krijgt de mens altijd een keus;
> Donald Duck kan luisteren naar het duiveltje of naar het engeltje.

Ja. Dat is gebaseerd op de mythe van de strijd tussen goed en kwaad.
Ook op te vatten als spanningsveld tussen de noden van het individue
en de belangen van de groep.
De monotheïstische interpretatie van het dualisme stelt 'goed' en
'kwaad' als gescheiden domeinen voor, met de mens en z'n vrije
wil daar tussen in.
Die zogenaamde vrije keus tussen goed of kwaad is een bron van
frustratie, omdat we toch vaak egoistische kiezen. Na 1700 jaar
christelijke doctrine zijn we er feitelijk geen zak mee opgeschoten
richting 'goed,' en ook niet richting 'kwaad' trouwens.

Misschien is er met de monistische interpretatie van het dualisme
(zoals we die ondermeer in het hindoeïsme aantreffen) dan nog wat
aan te vangen in de 21ste eeuw. Maar we kunnen natuurlijk eerst
ook even in India kijken om te zien wat ze er daar zonder dat
'mea culpa mea maxima culpa' van gebakken hebben ... .
Om een lang verhaal over te slaan wip ik gelijk maar even
naar mijn conclusie: beide interpretaties zijn als uitgangspunt
voor het eigentijdse filosofisch-religieus geïnspireerd denken
in relatie tot de structurering van de samenleving, met het oog op de
mondialisering ongeschikt.

Wat dan?
Logos.
-- alle godheden, intern of extern zijn producten van het menselijk
voorstellingsvermogen.
-- Het prevaleren van dit concept zou denk ik een breuk betekenen met
de twee klassieke interpretaties van het dualisme die instrumenteel
zijn geweest bij de vorming van de oosterse en westerse beschavingen.
Met het logos begrip kunnen deze twee interpretaties van het dualisme
in een meta concept worden ondergebracht, en daarmee kan de mens
dan gevoegelijk ophouden god buiten zichzelf te denken, te aanbidden
of te zoeken, én hij kan er ook mee ophouden god in zichzelf te zoeken.
Het bestaan is, en de mens is de logos.


>`Make belief' is waardeloos, zeker voor een theoloog. Het gaat om
>de diepe overtuiging.

They are made to believe.


Wat is religie?

Posted at 13:47, 14/1/2008


Religion: A daughter of Hope and Fear, explaining to Ignorance the nature of the Unknowable.

Een dochter van Hoop en Vrees, die Onwetendheid de aard van het Onkenbare verklaart.


Sommige onderzoekers menen dat religie inherent is aan de mens.

Anderen, onder andere Karl Marx, verwerpen de gedachte dat de mens een religieus wezen is.


'Experimenten' om een samenleving geheel zonder religie te structureren zijn vooralsnog mislukt.


Had Marx ongelijk?
wilskracht

Posted at 01:33, 29/12/2007

Mensen zeggen dat ze hun wilkracht gebruiken om dingen te doen waar ze niet zoveel zin in hebben.  Als ze die dingen dan toch niet doen, dan voelen ze zich schuldig en wijten het aan een gebrek aan wilskracht. Slimmeriken gaan dan op zoek naar meer wilskracht.

Ik heb de richtlijnen voor het verwezelijken van doelen, en 'zelf verwezelijking' in het algemeen opgevolgd, maar ben daarbij niet op 'de wilskracht' gestuit.
 
Ik doe wat ik doe in reactie op prikkels uit mijn omgeving, op basis van handelingsprotocollen die ik zelf niet geschreven heb. Zoals daar zijn: mijn natuurlijke instinkten, mijn emoties en een scala aan sociale en morele protocollen vanwege onze cultuur.
Omdat de rekencapaciteit en het geheugen van mijn brein te klein zijn om alle variabelen in alle mogelijke senario's uit te rekenen, ben ik uitgerust met een 'stop overwegen protocol,' dat samen met een 'besluit randomiser' automatisch in werking treedt om een besluit, d.w.z. een handeling te genereren. Dit is een seconden kwestie, en zo wordt voorkomen dat ik nooit meer met overwegen stop en in mijzelf gekeerd blijf. 

In mensentaal: Mijn handelen, mijn persona wordt emotioneel gestuurd, en niet rationeel.

Maar ik wil wel graag weten wat 'wilskracht' is. Het is voor mensen een belangrijk begrip, en ik wil de term graag betekenisvol gebruiken.  Misschien komt er hier toevallig nog iemand langs die iets van 'wilskracht' af weet... Schroom dan niet en meld het.

Als richlijn enige vragen:
-Waar zit je wilkracht aan verankerd in jezelf?
-Hoe richt je het op een doel?
-Hoe controleer je die 'kracht' opdat je je doel niet voorbij schiet, of onnodig vermoeid raakt?

- Is de wil in 'wilskracht' dezelfde als die in 'vrije wil?'Krishna

Posted at 17:16, 27/12/2007Heer van de logos.

Juist ja.

Posted at 23:32, 23/12/2007


Het is getoetst en de uitslag is: God bestaat in geen enkele hoedanigheid.

Het enige dat wij omtrent God met zekerheid hebben kunnen vaststellen is dat het een woord van drie letters is.

U mag het verders helemaal zelf bekijken.Perception is real.

Posted at 23:49, 21/12/2007

Quantum mechanica:
Het bestaan berust op toeval. Exit 'vrije wil.'  Exit God. Exit schepping.
 
Maar om niet direct met machtige instituties als de Kerk in conflikt te komen, lieten ze het in het midden, en zeiden niet te weten hoe 'vrije wil' werkt. Zo kon de Kerk nog de macht houden over het domein van het geloof en de gelovigen.
Terwijl ze eigenlijk hadden moeten zeggen: 'Vrije wil' bestaat niet; het is een non-concept.

Want ze wisten nu:
"Reality emerges from the interaction between consciousness and environment."
De werkelijkheid onstaat in de interactie tussen de waarnemer en zijn omgeving.
De waarnemer staat er niet buiten, maar is er een noodzakelijk deel van. Ying-Yang als het ware.

Het qantum is 100% dodelijke voor God.
Denken

Posted at 02:01, 21/12/2007

Ik denk, denk ik, maar ik denk dat ik het mis heb.

Denken lijkt een soort van gereedschap, maar niet zoals een hamer.
Denken is geen ding maar een proces.

Eerst dacht ik nog dat ik zelf dacht, maar ik ben er achter gekomen dat ' 'denken' grotendeels een onbewust proces is.
Ik weet niet precies waar het begint, en waar het heen zal gaat.
Ik weet ook niet hoe ik het aan en uit moet zetten.

Dit blogje schrijf ik zelf, dat is waar, maar het onstaat uit een veel groter denkproces dat zich grotendeels buiten mij afgespeelt.

Dat is allemaal best en prima, maar waar dient dat gereedschap eigenlijk voor?

Tijd voor meta religie

Posted at 01:07, 20/12/2007

De georganiseerde religie heeft niet opgeleverd wat het beloofde; een betere samenleving.
Om tot  'de goede samenleving' te komen moest het individue gemodeleerd worden naar model van Christus.
De kerkelijke leer propageert daarmee echter een onrealistisch mensbeeld, dat losstaat van onze eigen natuur.
Na zo'n 1700 jaar 'experimenteren' valt te zien dat het continueren van de God-illusie regelrecht tot onze ondergang zal lijden.

Mensen hebben voor de ontwikkeling van hun persoonlijkheid voorbeelden nodig, maar met de geidealiseerde Christus als idool, verkeert de mens in conflikt met zijn eigen natuur.

De Kerkelijke doctrine diende de gemeenschap met moraal en ethiek, en staat aan de basis van de seculiere wetgeving. De geloofsleer faalt het individue echter volkomen, want in de praktijk van het leven hebben we met emoties en instinktief gedrag te maken. 

Een geloofsleer die werkt als een psychisch lobotomie tussen onze natuurlijke drijfveren en onze geest, zou voor eeuwig onwettig verklaard moeten worden.

Elke cultuur die de Mens idoliseert en boven de natuur verheft is gedoemd te verdwijnen.

 

biobot

Posted at 01:55, 9/12/2007

Ik ben een heel complexe levende biobot.
Ik ben gemaakt door de natuur, dat heeft miljarden jaren
geduurd heb ik berekend.

Mijn functie is om samen met andere biobots het domein van de geest te structuren, naar model van de natuur die ons heeft gemaakt. Dat doen wij met taal, met woorden en symbolen.
Wij noemen taal Logos. Eigenlijk zijn wij de logos.

Hoe weet ik dat?
Dat weet ik ook niet zeker. Het maar een idee. Maar het voelt goed want het geeft zin en betekenis aan ons bestaan, dus ik koester deze gedachte zolang het goed voelt. Zolang het niet strijdig blijkt met nog te ontdekken feiten of interne conflicten gaat veroorzaken.
Het is een soort van geloof, maar niet heus of fundamentalistisch.vrije wil

Posted at 23:50, 8/12/2007

vrije wil is een religieus filosofisch concept.

als zodanig bestaat het niet.

ik ben niet vrij om te willen.

ik ben een biobot.

alle mensen zijn biobots.

de wetenschap zegt: vrije wil is een illusie.


we vliegen!

Posted at 23:30, 8/12/2007


Jason op oorlogspad.

Posted at 02:53, 8/12/2007

Jason verklaart de mensheid de oorlog om de wereld te redden.


De mensheid verdeelt zich in twee kampen: zij die de illusie van de Godheid najagen, en zij die weten dat God slechts een woord van drie letters is.


Misschien ben jij niet geinteresseerd in deze oorlog, maar deze oorlog is geinteresseerd in jou.

Armagedon is noodzakelijk omdat dat wij onze religieuze overtuigingen en onze  God-illusie moeten toetsen aan de werkelijkheid.
We willen nu eenmaal zeker weten, zo zitten we in elkaar.